Lokalene og leiepriser

Storsal

Størrelse sal 16x20m, Scene 5x8m

Kapasitet: 100 - 400 personer alt etter stol og bordoppsett og type arrangement.

Kjøkken med kok/stek/kjøl/frys/oppvask, dekketøy til 200 personer, serveringsutstyr.

Lydanlegg, projektor og lerret mot tileggg. Se egen prisliste.


Leiepris uke dag kr. 1.900,-

Leiepris fredag, lørdag, søndag eller dag før helligdag og helligdag kr. 3.200,- Leiepris tors-søn kr. 6.500,- (eksempel bryllup og lignende)

Lillesal

Størrelse sal 10x13m, Kjøkken/kiosk 3x10m, Scenerom 6x4m, Mobil scene 3x4m

Kapasitet: 30 - 100 personer alt etter stol og bordoppsett.

Kjøkken med kok/stek/kjøl/frys/oppvask, dekketøy til 100 personer, serveringsutstyr.

Lydanlegg, projektor og lerret mot tilegg. Se egen prisliste.


Leiepris uke dag kr. 1.600,-

Leiepris fredag, lørdag, søndag eller dag før helligdag og helligdag kr. 1.900,- Leiepris tors-søn kr. 3.000,- (eksempel bryllup og lignende)

Kjellersal

Størrelse sal 10x10m, Kjøkken 3x6m

Kapasitet: 20-50 personer alt etter stol og bordoppsett.

Kjøkken med kok/stek/kjøl/frys/oppvask, dekketøy til 50 personer, serveringsutstyr.

Lydanlegg, projektor og lerret mot tileggg. Se egen prisliste.


Leiepris uke dag kr. 1.400,-

Leiepris fredag, lørdag, søndag eller dag før helligdag og helligdag kr. 1.800,- Leiepris tors-søn kr. 2.500,- (eksempel bryllup og lignende)

Møterom

Størrelse 4x5m

Kapasitet: 10-12 personer.

Skjerm og lydanlegg for tilkobling til PC


Leiepris kr. 450,- (2-3 timer)


Kjellersal til barnebursdag

Leietid ca 4-8 timer, eller 6-8 timer.

Lydanlegg, Discolys, Biljard, Airhockey, fotballbord.

Skadet eller ødelagt utstyr må erstattes.


Leiepris 4-5 timer uten vask kr. 900,-
Leiepris 6-8 timer uten vask kr. 1.100,-

Vask av gulv i sal, gang og toaletter kr. 800,-


NB: Ved egenvask skal alt vaskes og godkjennes av oss.

Bursdags lokalet har ikke dekketøy, så her må det brukes engangsservice. Evt ødelagt spill utstyr må erstattes.

Utstyr som kan leies i tilegg

Lydanlegg storsal kr. 500,- Lillesal og kjeller kr. 400,-

Projektor og lerret storsal kr. 500,- Lillesal og kjeller kr 400,-

Varmeplater til buffet kr. 100,- pr stk.

Trådløse mikrofoner kr. 300,- pr stk. (bøyle el håndholdt)

Teknikker til stede under arrangement kr. 400,- pr time

Rydding etter arrangement kr 350,- pr time

Rengjøring etter bruk

Hvis ikke annet er avtalt skal leietaker selv rydde lokalet etter bruk. Bord og stoler vaskes og stable sammen, dekketøy og annet utstyr vaskes og settes tilbake på plass, kjøkkenbenker vaskes og avfallsdunker på toalett og kjøkken tømmes.

Glass og flasker skal tas med og leveres til returpunkt.

Sluttvask av gulv kommer i tillegg til leieprisen.

Ekstar utstyr som ikke er på huset

Utstyr som ikke finnes på huset kan leies fra vår samarbeidspartner Underholdningshuset. Dette kan være duker, ekstra dekketøy, rundbord, dekor, kjøkkenutstyr, lyd og lysanlegg, vakthold m.m.

Torshall kan sørge for at ønsket utstyr blir leid inn, rigget evt rengjort og levert tilbake.

Tilrettelegging og personell

Torshall kan stille med personell til klargjøring av lokale, oppdekking, servering, rydding, bar, kjøkken og vakthold. I samarbeid med Underholdningshuset kan vi også tilby en "gjest i egen fest" løsning for dem som ønsker det. Da kan hele arrangementet tilrettelegges og gjennomføres etter leietakers ønske. Vi sørger også for å innhente skjenkeløyve der det er nødvendigt.